Bài viết

Sửa Face Id Iphone 12 Pro Max

sửa iPhone 11 pro max lỗi Face ID

iPhone 11 pro max bị hỏng face id và ở đâu sửa iPhone 11 pro max lỗi Face ID? Khi vào thiết lập face ID bạn sẽ thấy iphone bắt bạn di chuyển khuôn mặt mình lên xuống mà không thiết lập được.Đã…