Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc iPhone

Khôi phục cài đặt gốc Reset iPhone

Xóa sạch dữ liệu trên máy iPhone là đưa về trạng thái mới ban đầu, còn được gọi là Factory reset. Khi thực hiện thao tác này thì tất cả dữ liệu, cài đặt, hình ảnh, video trên máy sẽ mất.

Để khôi phục cài đặt gốc (Reset) iPhone, bạn làm thao tác sau:

Bước 1: Cài đặt.

Cài Đặt

Bước 2: Cài đặt chung.

Cài Đặt Chung

Bước 3: Đặt lại.

Đặt Lại

Bước 4: Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Xóa Tất Cả Nội Dung Và Cài Đặt

Bước 5: Nhập mã khóa máy (nếu có).

Nhập Mã Khóa Máy (Nếu Có)

Bước 6: Xóa iPhone.

Xóa Iphone

– Thời gian khôi phục lại tùy thuộc vào dữ liệu bạn lưu trữ trên máy.

– Nếu máy bạn có đặt “mật khẩu” thì phải nhập “mật khẩu” để xác nhận (bước 5).

– Khi khôi phục iPhone xong bạn phải thiết lập lại máy như ban đầu. Nếu máy bạn là phiên bản khóa mạng phải thực hiện tiếp các thao tác mở mạng (nếu có).

Lưu ý: Những máy đã Jailbreak và cài Cydia thì không làm theo cách này được vì sẽ bị treo máy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời