Bài viết

Firmware samsung s7 g930U

Firmware full file samsung s7 g930U (lv8)
file nạp phần mềm gốc cho samsung SM-G930U level 8 – file full 4 file
Link: Here

Sửa chữa cần tư vấn liên hệ: 0816253333