Tuyển dụng nhân viên và Học viên

Mobiletech tuyen dung

Sửa chữa Mobile Tech Tuyển Dụng

Do nhu cầu tăng cường mở rộng chi nhánh dịch vụ sửa chữa điện thoại. Trung tâm Sửa chữa Mobile Tech đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên sửa chữa phần cứng điện thoại và máy tính…