Dịch vụ Xóa tài khoản google – bypass frp – Reset FRP tại Mobile Tech

 

FRP Lock là gì?

frp lock
FRP lock (Factory Reset Protection Lock) là 1 dạng khóa bảo mật mới của Google, tương tự iCloud trên các thiết bị Apple và tính năng này chỉ có từ phiên bản Android 5.1.1.

Xử lý lỗi Custom binary boot blocked by FRP Lock như thế nào?
Hiện tại, cách đơn giản nhất để khắc phục lỗi này là bạn chạy lại ROM nguyên bản (Stock ROM) cho thiết bị. Sau đó, đăng nhập đúng tài khoản Google đã sử dụng trước đó để bảo vệ máy.

Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhớ được hết tài khoản đã đăng nhập trong thiết bị. Như vậy để đăng nhập đúng tài khoản để có thể truy cập vào thiết bị để sử dụng là điều không thể và dịch vụ phá tài khoản google – bypass google – bypass frp – reset google account – reset frp ra đời từ đó.
Liên hệ MOBILE TECH
Địa chỉ: số 105 ngõ Thịnh Quang – Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội
Hotline: 0913.998.078

Xóa tài khoản google điện thoại Samsung – bypass frp Samsung – Samsung Reset FRP

Các models hỗ trợ:

GT-I9195I, SC-01F, SC-04F, SC-04G, SC-05G, SM-A3000, SM-A3009, SM-A300F, SM-A300FU, SM-A300G, SM-A300H, SM-A300M, SM-A300Y, SM-A300YZ, SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310M, SM-A310MD, SM-A310N0, SM-A310Y, SM-G316HU, SM-G316H, SM-G316MY, SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y, SM-A5000, SM-A500F, SM-A500F1, SM-A500FD, SM-A500FQ, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500HQ, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500M, SM-A500S, SM-A500W, SM-A500XZ, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A5100, SM-A5108, SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510MD, SM-A510S, SM-A510Y, SM-A510YD, SM-A520F, SM-A520K, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520W, SM-A7000, SM-A7009, SM-A700F, SM-A700FD, SM-A700FQ, SM-A700FZ, SM-A700H, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700M, SM-A700S, SM-A700YD, SM-A700YZ, SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710K, SM-A710L, SM-A710M, SM-A710MD, SM-A710S, SM-A710Y, SM-A720F, SM-A800F, SM-A800I, SM-A800IZ, SM-A800S, SM-A800YZ, SM-A810F, SM-A810FD, SM-A810S, SM-A810YZ, SM-A9000, SM-A9000K, SM-A9100, SM-A910F, SM-A910FD

SM-C111, SM-C115, SM-C1150Z, SM-C115M, SM-C5000, SM-C5010, SM-C7000, SM-C700S, SM-C7010, SM-C7100, SM-C7108, SM-C710F, SM-C9000

SM-E500F, SM-E500H, SM-E500HQ, SM-E500M, SM-E500YZ, SM-E7000, SM-E700F, SM-E700H, SM-E700M

SM-G150N0, SM-G150NK, SM-G150NL, SM-G150NS, SM-G155S, SM-G1600, SM-G316HU, SM-G316H, SM-G316MY, SM-G350L, SM-G350M, SM-G355H, SM-G355HN, SM-G355HQ, SM-G355M, SM-G357F, SM-G357FZ, SM-G357M, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360AZ, SM-G360BT, SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360H, SM-G360HU, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360M, SM-G360P, SM-G361F, SM-G361H, SM-G361HU, SM-G3812, SM-G3812B, SM-G3815, SM-G3818, SM-G3819, SM-G386F, SM-G386T, SM-G386T1, SM-G386W, SM-G388F, SM-G389F, SM-G390F, SM-G390W, SM-G390FY, SM-G5108, SM-G5108Q, SM-G5109, SM-G5308W, SM-G5309W, SM-G530A, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530FQ, SM-G530FZ, SM-G530H, SM-G530M, SM-G530P, SM-G530Y, SM-G531BT, SM-G531F, SM-G531H, SM-G531Y, SM-G532F, SM-G532FD, SM-G532G, SM-G532M, SM-G532MT, SM-G5500, SM-G550F, SM-G550FY, SM-G550T, SM-G550T1, SM-G550T2, SM-G5510, SM-G5700, SM-G570F, SM-G570FD, SM-G570M, SM-G570MD, SM-G570Y, SM-G6000, SM-G600F, SM-G600FY, SM-G600S, SM-G6100, SM-G610F, SM-G610FD, SM-G610FZ, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610M, SM-G610S, SM-G610Y, SM-G615F, SM-G615FU, SM-G615FN, SM-G710, SM-G7102, SM-G7105, SM-G7105L, SM-G710K, SM-G710L, SM-G710S, SM-G7200, SM-G7202, SM-G720AX, SM-G720NO, SM-G730A, SM-G730M, SM-G730W8, SM-G7508Q, SM-G7509, SM-G750A, SM-G750F, SM-G750H, SM-G800F, SM-G800I, SM-G800M, SM-G800Y, SM-G850A, SM-G850F, SM-G850FQ, SM-G850K, SM-G850L, SM-G850M, SM-G850S, SM-G850T, SM-G850W, SM-G850Y, SM-G860P, SM-G870A, SM-G870D, SM-G870F, SM-G870F0, SM-G870W, SM-G890A, SM-G891A, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9008W, SM-G9009D, SM-G9009W, SM-G900A, SM-G900F, SM-G900FD, SM-G900FG, SM-G900H, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900MD, SM-G900P, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900T2, SM-G900T3, SM-G900V, SM-G900W8, SM-G901F, SM-G903F, SM-G903FD, SM-G903M, SM-G903W, SM-G906K, SM-G906L, SM-G906S, SM-G9105, SM-G910S, SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G920A, SM-G920AZ, SM-G920D, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920FZ, SM-G920I, SM-G920K, SM-G920L, SM-G920P, SM-G920R4, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920T1, SM-G920W8, SM-G9250, SM-G925A, SM-G925F, SM-G925FQ, SM-G925I, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925P, SM-G925S, SM-G925T, SM-G925T1, SM-G925W8, SM-G9287, SM-G9287C, SM-G928C, SM-G928F, SM-G928G, SM-G928I, SM-G928K, SM-G928L, SM-G928N0, SM-G928P, SM-G928S, SM-G928T, SM-G928W8, SM-G9308, SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930P, SM-G930S, SM-G930T, SM-G930T1, SM-G930U, SM-G930V, SM-G930VL, SM-G930W8, SM-G935D, SM-G935F, SM-G935FD, SM-G935J, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935P, SM-G935S, SM-G935T, SM-G935T1, SM-G935U, SM-G935V, SM-G935W8, SM-G955U, SM-G955U1

SM-J100F, SM-J100FN, SM-J100G, SM-J100H, SM-J100ML, SM-J100M, SM-J100MU, SM-J100MV, SM-J100VPP, SM-J100Y, SM-J105H, SM-J105B, SM-J105F, SM-J105M, SM-J105Y, SM-J106H, SM-J106F, SM-J106B, SM-J106M, SM-J110F, SM-J110H, SM-J110G, SM-J110M, SM-J111F, SM-J111M, SM-J120A, SM-J120AZ, SM-J120F, SM-J120FN, SM-J120G, SM-J120H, SM-J120M, SM-J120P, SM-J120W, SM-J120ZN, SM-J200BT, SM-J200F, SM-J200H, SM-J200G, SM-J200GU, SM-J200M, SM-J200Y, SM-J210F, SM-J210FD, SM-J320A, SM-J320AZ, SM-J320H, SM-J320F, SM-J320FN, SM-J320G, SM-J320ZN, SM-J320M, SM-J320MU, SM-J320P, SM-J320W8, SM-J320YZ, SM-J321AZ, SM-J327P, SM-J330F, SM-J330FD, SM-J330FN, SM-J330G, SM-J5007, SM-J5008, SM-J500F,SM-J500FN, SM-J500G, SM-J500H, SM-J500M, SM-J500N0, SM-J500Y, SM-J5108, SM-J510F, SM-J510FN, SM-J510G, SM-J510H, SM-J510K, SM-J510L, SM-J510MN, SM-J510N, SM-J510S, SM-J510U, SM-J510UN, SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530Y, SM-J530YM, SM-J700F, SM-J700H, SM-J700M, SM-J7108, SM-J710F, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710FQ, SM-J710FZ, SM-J710GN, SM-J710K, SM-J710MN, SM-J727P, SM-J730F, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730K

SM-N750, SM-N7500Q, SM-N7505, SM-N7505L, SM-N9005, SM-N900A, SM-N900L, SM-N900P, SM-N900S, SM-N900T, SM-N900V, SM-N900W8, SM-N910A, SM-N910C, SM-N910F, SM-N910G, SM-N910H, SM-N910K, SM-N910L, SM-N910P, SM-N910S, SM-N910T, SM-N910U, SM-N910V, SM-N910W8, SM-N9150, SM-N915A, SM-N915D, SM-N915F, SM-N915FY, SM-N915G, SM-N915P, SM-N915S, SM-N915T, SM-N915W8, SM-N916K, SM-N916L, SM-N916S, SM-N9200, SM-N9208, SM-N920A, SM-N920C, SM-N920CD, SM-N920F, SM-N920G, SM-N920I, SM-N920K, SM-N920L, SM-N920P, SM-N920S, SM-N920T, SM-N920W8, SM-N9300, SM-N930A, SM-N930F, SM-N930FD, SM-N930K, SM-N930L, SM-N930P, SM-N930R4, SM-N930S, SM-N930T, SM-N930U, SM-N930W8, SM-N9500, SM-N9508, SM-N950F, SM-N950FD, SM-N950N, SM-N950U, SM-N950U1, SM-N950W

SM-P350, SM-P355, SM-P355C, SM-P355M, SM-P355Y, SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555K, SM-P555L, SM-P555M, SM-P555S, SM-P555Y, SM-P585M, SM-P585N, SM-P585Y, SM-P601, SM-P602, SM-P605, SM-P605M, SM-P605S, SM-P605V, SM-P607A, SM-P607T, SM-P901, SM-P902, SM-P905, SM-P905FO, SM-P905M, SM-P905V, SM-P907A, SM-P907T

SM-T111, SM-T111M, SM-T111NQ, SM-T210, SM-T211, SM-T211M, SM-T217A, SM-T217T, SM-T230, SM-T230NT, SM-T230NU, SM-T231, SM-T232, SM-T235, SM-T237P, SM-T239C, SM-T239M, SM-T280, SM-T280Q, SM-T280QZ, SM-T285, SM-T285M, SM-T285YD, SM-T287, SM-T310, SM-T311, SM-T312, SM-T315, SM-T315T, SM-T330, SM-T331, SM-T331C, SM-T332, SM-T337A, SM-T337T, SM-T350, SM-T355, SM-T355C, SM-T355Y, SM-T357T, SM-T357W, SM-T365, SM-T365FO, SM-T365M, SM-T365Y, SM-T375S, SM-T375L, SM-T377W, SM-T377T, SM-T377P, SM-T520, SM-T525, SM-T530, SM-T530NU, SM-T531, SM-T532, SM-T533, SM-T535, SM-T560, SM-T561, SM-T561M, SM-T561Y, SM-T562, SM-T580, SM-T585, SM-T585C, SM-T715, SM-T715C, SM-T715N0, SM-T715Y, SM-T719C, SM-T719Y, SM-T805, SM-T805C, SM-T805M, SM-T805Y, SM-T807A, SM-T807J, SM-T807P, SM-T807R4, SM-T807V, SM-T810, SM-T813, SM-T815, SM-T815C, SM-T815N0, SM-T815Y, SM-T817P, SM-T817T, SM-T817W, SM-T818T, SM-T818V, SM-T819C, SM-T819Y, SM-T900, SM-T905, SM-W2014, SM-W2015, SM-W2017, SPH-G930

Xóa tài khoản google điện thoại Huawei – bypass frp huawei – huawei Reset FRP

Các models hỗ trợ:

AGS-L09, AGS-W09

ALE-CL00, ALE-L02, ALE-L04, ALE-L21, ALE-TL00, ALE-UL00

ALP-L09, ALP-L29

ATH-AL00, ATH-UL01

BAC-AL00, BAC-L21, BAC-L23, BAC-TL00

BAH-L09, BAH-W09

BG2-U03

BLA-AL00, BLA-L09, BLA-L29

BLN-AL10, BLN-AL10B, BLN-AL10C, BLN-AL20, BLN-L21, BLN-L21HN, BLN-L22, BLN-L23, BLN-L24, BLN-TL00, BLN-TL10

BLL-L21, BLL-L22, BLL-L23

BND-AL10, BND-L21

BTV-DL09, BTV-W09

CAM-AL00, CAM-L03, CAM-L21, CAM-L23, CAM-TL00, CAM-TL00H, CAM-UL00

CAN-L01, CAN-L11, CAN-L13

CAZ-TL10

CRO-U00

CUN-L21, CUN-U29

CRR-L09, CRR-UL00

DIG-L01, DIG-L03, DIG-L21HN, DIG-L23

DLI-AL10, DLI-TL20

DUK-AL20, DUK-L09, DUK-TL30

EDI-AL10

EVA-AL00, EVA-AL10, EVA-L09, EVA-L19, EVA-DL00, EVA-TL00

FDR-A01L

FRD-AL00, FRD-AL10, FRD-L02, FRD-L04, FRD-L09, FRD-L14, FRD-L19

GRA-L03, GRA-L09, GRA-L13

H1511, H1512

JMM-AL00, JMM-L22

KII-L21, KII-L22, KII-L23

KIW-L21, KIW-L24

KNT-AL20

LON-AL00, LON-L29

LUA-L21, LUA-U22

LYO-L01

MHA-AL00, MHA-L09, MHA-L29

MLA-L01, MLA-L02, MLA-L03, MLA-L11, MLA-L12, MLA-L13, MLA-TL00, MLA-TL10

MYA-L11, MYA-L22, MYA-L41, MYA-U29

NCE-AL10

NEM-AL10, NEM-L21, NEM-L22, NEM-L31, NEM-L51, NEM-TL00, NEM-TL00H

NMO-L31

NTS-AL00

NXT-AL10, NXT-L09, NXT-L29

PIC-AL00

PLE-701L

PRA-AL00, PRA-AL00X, PRA-LA1, PRA-LX1, PRA-LX2, PRA-LX3, PRA-TL10

RIO-L01, RIO-L02, RIO-L03, RIO-TL00

RNE-L01, RNE-L02, RNE-L03, RNE-L21, RNE-L22, RNE-L22J, RNE-L23

SCC-U21

SCL-AL00, SCL-L01, SCL-L02, SCL-L03, SCL-L21, SCL-TL00, SCL-TL00H, SCL-U23, SCL-U31, SCL-U31 3G

SLA-AL00, SLA-L02, SLA-L03, SLA-L22

STF-L09

TIT-U02

TRT-AL00, TRT-L21A, TRT-L53, TRT-LX1, TRT-LX2, TRT-LX3

VIE-AL10, VIE-L09, VIE-L29

VKY-AL00, VKY-L09, VKY-L29, VKY-L29A, VKY-TL00

VNS-TL00, VNS-L01, VNS-L21, VNS-L22, VNS-L23, VNS-L31, VNS-L53

VTR-L09, VTR-L29, VTR-L29B

WAS-AL00, WAS-L03T, WAS-L22, WAS-L22J, WAS-LX1, WAS-LX2, WAS-LX2J, WAS-LX3, WAS-LX1A

Y538

Xóa tài khoản google điện thoại LG – bypass frp LG – LG Reset FRP

Các models hỗ trợ:

D850, D850PR, D851, D851TN, D851WH, D852, D852G, D855, D855AR, D855K, D855P, D855TR, D855V, D856, D857, D858, D858HK, D859

F500K, F500L, F500S, F510K, F510L, F510S, F540K, F540L, F540S, F560K, F570S, F600K, F600L, F600S, F620K, F620L, F620S, F650K, F650L, F650S, F670K, F670L, F670S, F690K, F690L, F690S, F700K, F700L, F700S, F720K, F720L, F720S, F750K, F770S, F800K, F800L, F800S

G600K, G600KP, G600KR, G600L, G600LP, G600LR, G600S, G600SP, G600SR

H340, H340AR, H340F, H340G, H340H, H340N, H340Y, H342, H342F, H342FT, H342I, H342TR, H343, H345, H440, H440AR, H440F, H440N, H440V, H440Y, H442, H442F, H443, H445, H525, H525N, H525TR, H630, H630D, H630I, H631, H634, H635, H635A, H635AR, H635C, H635CX, H636, H650, H650AR, H650E, H650K, H700, H731, H734, H735, H735AR, H735L, H735MT, H735P, H735T, H735TR, H736, H736P, H740, H810, H810PR, H811, H811VK, H812, H815, H815AR, H815K, H815L, H815P, H815PX, H815T, H815TR, H818, H818N, H818P, H818PA, H819, H820, H820PR, H830, H830SV, H831, H840, H840AR, H840TR, H845, H845N, H848, H850, H850AR, H850K, H850TR, H858, H860, H860N, H868, H870, H870DS, H870K, H870S, H870U, H870DSU H870V, H871, H872, H872PR, H873, H900, H900PR, H910, H910PR, H915, H918, H950, H950PR, H955, H955A, H955AR, H955HK, H955P, H955TR, H959, H960, H960A, H960AR, H960ATR, H960AY, H960P, H960TR, H960YK, H961, H961AN, H961N, H961S, H962, H968, H990, H990DS, H990N, H990T, H990TR

K100, K100DS, K100E, K100TR, K120, K120AR, K120E, K120F, K120FT, K120GT, K120H, K120K, K120L, K120P, K120S, K121, K130, K130E, K130EE, K130F, K130Y, K200, K200DS, K200DSF, K200DSK, K200F, K200MT, K210, K212, K220, K220AR, K220BR, K220DS, K220DSF, K220DSK, K220DSZ, K220F, K220H, K220T, K220TR, K220Y, K220Z, K240, K240AR, K240F, K240H, K330, K332, K350, K350AR, K350DS, K350E, K350F, K350H, K350K, K350N, K350NDS, K350TR, K350Y, K350Z, K371, K373, K420DS, K420N, K420NM, K420PR, K425, K428, K430DS, K430DSE, K430DSF, K430DSY, K430TR, K430TV, K450, K500AR, K500DS, K500DSF, K500DSK, K500DSZ, K500F, K500H, K500I, K500J, K500K, K500N, K500TR, K500Y, K500Z, K520, K520D, K520DY, K520K, K520TR, K520Y, K530, K530AR, K530DY, K530F, K530TR, K535, K535D, K535N, K535T, K540, K550, K550BN, K550BNGO1, K557, K580, K580AR, K580DS, K580DSF, K580DSK, K580DSZ, K580F, K580H, K580I, K580TR, K580Y, K580Z, K600, K600HK, K600Y

LS450, LS665, LS675, LS676, LS751, LS755, LS770, LS775, LS777, LS991, LS992, LS993, LS996, LS997

M150, M150AT, M151, M153, M154, M160, M160E, M200E, M200N, M210, M250, M250AR, M250DS, M250DSN, M250E, M250F, M250H, M250I, M250K, M250M, M250N, M250Y, M250YK, M255, M257, M257PR, M320, M320AR, M320DSN, M320F, M320G, M320H, M320K, M320N, M320TV, M327, M400AR, M400DF, M400DK, M400DY, M400F, M400MT, M400N, M400Y, M430, M470, M470F, M700, M700A, M700AN, M700AR, M700B, M700DSK, M700DSN, M700F, M700H, M700N, M700TV, M700Y, M700Z, M710H, M710DS, MP260, MP450, MS210, MS330, MS345, MS428, MS550, MS631

RS988

S02

TP260, TP450

US215, US550, US610, US991, US992, US996

VS425, VS425LPP, VS425PP, VS500, VS500PP, VS501, VS835, VS986, VS986W, VS987, VS988, VS990, VS995

X150, X155, X160, X160T, X165, X165G, X170, X170G, X170FTV, X180G, X190, X210, X210DS, X210G, X210MB, X220DS, X220DSH, X220DST, X220G, X220M, X220MB, X230, X230DS, X230DSF, X230F, X230H, X230HV, X230I, X230K, X230YK, X230Z, X240, X240AR, X240DS, X240DSF, X240F, X240H, X240I, X240K, X320K, X320L, X320S

Xóa tài khoản google điện thoại Alcatel  – bypass frp Alcatel – Alcatel  Reset FRP

Các models hỗ trợ:

OT-4060A, OT-5010D, OT-5015A, OT-5017A, OT-5017B, OT-5017D, OT-5017E, OT-5017G, OT-5017O, OT-5017W, OT-5017X, OT-5025D, OT-5044D, OT-5044Y, OT-5045T, OT-5045A, OT-5045D, OT-5045F, OT-5045G, OT-5045I, OT-5045J, OT-5045Y, OT-5045X, OT-5047D, OT-5051A, OT-5051D, OT-5051J, OT-5051M, OT-5051T, OT-5051X, OT-5054A, OT-5054D, OT-5054N, OT-5054O, OT-5054S, OT-5054T, OT-5054W, OT-5054X, OT-5056E, OT-5065D, OT-5080X, OT-5085D, OT-5095K, OT-5095Y, OT-6039A, OT-6039H, OT-6039J, OT-6039K, OT-6039S, OT-6039Y, OT-6044D, OT-6045I, OT-6055U, OT-7070F, OT-8050D, OT-8063, OT-9001A, OT-9001D, OT-9001I, OT-9001X, OT-9003A, OT-9003X, OT-9008D, OT-9010X, OT-9015B, OT-9015J, OT-9015Q

Xóa tài khoản google điện thoại Motorola  – bypass frp Motorola  – Motorola  Reset FRP

Các models hỗ trợ:

XT1021, XT1063, XT1064, XT1068, XT1069, XT1072, XT1077, XT1079, XT1092, XT1093, XT1095, XT1096, XT1254, XT1521, XT1526, XT1527, XT1528, XT1540, XT1543, XT1550, XT1557, XT1562, XT1563, XT1565, XT1575, XT1585, XT1601, XT1602, XT1607, XT1621, XT1622, XT1625, XT1626, XT1635-01, XT1635-02, XT1640, XT1641, XT1642, XT1643, XT1644, XT1650, XT1650-02, XT1655, XT1662, XT1663, XT1670, XT1672, XT1675, XT1676, XT1710-02, XT1710-06, XT1710-07, XT1710-08, XT1710-09, XT1710-10, XT1710-11, XT1721, XT1723, XT1750, XT1762, XT1767, XT1768, XT1770, XT1771, XT1772, XT1773, XT1794

Xóa tài khoản google điện thoại Acer  – bypass frp Acer – Acer  Reset FRP

Các models hỗ trợ:

B3-A30, T09, T11

Xóa tài khoản google điện thoại Asus  – bypass frp Asus  – Asus  Reset FRP:

Các models hỗ trợ:

A001, A007, P00C, P024, X00HD, X00GD, X00ID, X008, X008D, X008DA, X008DB, X008DC, X014D, X015D, Z00L, Z00LD, Z00UD, Z00UDA, Z00UDB, Z00VD, Z00W, Z00WD, Z01BD, Z01BDA, Z01BDB, Z01BDC, Z01FD, Z01BS, Z010D, Z010DA, Z012D, Z012DA, Z012DB, Z012DC, Z012DE, Z017D, Z017DA, Z017DB

Xóa tài khoản google điện thoại lenovo  – bypass frp lenovo  – lenovo  Reset FRP.

Các models hỗ trợ:

A1010a20, A6020a40, A6020a46, A6020l36, A6020l37, A7010a48, A7020a40, K10a40, K33a48, K33b36, K50a40, K50-t5, K50-t3s, K52e78, K52t38, K52t58, K53a48, K33a42, P1a42, P1c58, P1c72, P2a42, P2c72, PB2-650M, S1a40, S1c50, TB3-730F, Z2131

Xóa tài khoản google điện thoại Meizu  – bypass frp meizu  – Meizu  Reset FRP

Các models hỗ trợ:

M611H, M710H, Y685C, Y685H, Y685M, Y685Q

Xóa tài khoản google điện thoại Nokia  – bypass frp Nokia  – Nokia  Reset FRP .

Các models hỗ trợ:

TA-1000, TA-1003, TA-1021, TA-1024, TA-1025, TA-1027, TA-1032, TA-1033, TA-1039, TA-1044, TA-1053

Xóa tài khoản google điện thoại Oneplus  – bypass frp Oneplus  – oneplus  Reset FRP .

Các models hỗ trợ:

A2003

Xóa tài khoản google điện thoại oppo  – bypass frp oppo – oppo  Reset FRP .

Các models hỗ trợ:

A53, A33w, A59s, CPH1607, CPH1609, CPH1611, R7g

Xóa tài khoản google điện thoại Oukitel  – bypass frp Oukitel  – Oukitel  Reset FRP .

Các models hỗ trợ:

C3, K10000, K10000 Pro, K6000 Plus

Xóa tài khoản google điện thoại Prestigio  – bypass frp Prestigio  – Prestigio Reset FRP.

Các models hỗ trợ:

PSP5530, PSP7501

Xóa tài khoản google điện thoại vivo  – bypass frp vivo  – vivo Reset FRP.

Các models hỗ trợ:

Y55A, Y66

Xóa tài khoản google điện thoại Vodafone  – bypass frp Vodafone  – Vodafone Reset FRP.

Các models hỗ trợ:

VFD700

Xóa tài khoản google điện thoại Wiko  – bypass frp Wiko  – Wiko Reset FRP:

Các models hỗ trợ:

Lenny 4, Pulp 4G, Rainbow Jam 4G

Xóa tài khoản google điện thoại xiaomi  – bypass frp xiaomi  – xiaomi Reset FRP:

Các models hỗ trợ:

Mi 5S, Mi 5X, Mi A1 / MDG2, Mi Max, Redmi 3S, Redmi 4 Premium Edition, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4X, Redmi Note 5A Prime / MDE6S / MDT6S, Redmi 5A / MCG3B, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A S / MDG6S

 

Xóa tài khoản google điện thoại ZTE  – bypass frp zte  – zte Reset FRP:

Các models hỗ trợ:

A1, A1R, A2017G, A2017U, A452, A510, BA520, N939Sc, NX597J, V0720, V0829, Z831, Z981, Z983, Z956

 

MOBILE TECH – sửa chữa điện thoại di động
Hotline: 0816253333